Desolació


Jo só l'esqueix d'un arbre, esponerós ahir,
que als segadors feia ombra a l'hora de la sesta;
mes branques una a una va rompre la tempesta,
i el llamp fins a la terra ma soca mig-partí.


Brots de migrades fulles coronen el bocí
obert i sens entranyes que de la soca resta;
cremar he vist ma llenya; com fumerol de fesa,
al cel he vist anar-se'n la millor part de mi.


I l'amargor de viure xucla ma rel esclava,
i sent brostar les fulles i sent pujar la saba,
i m'aida a esperar l'hora de caure un sol de conhort.


Cada ferida mostra la pèrdua d'una branca:
sens jo, res parlaria de la meitat que em manca;
jo visc sols per plànyer lo que de mi s'és mort.


Joan Alcover

 

El Fòrum del paisatge prioritza la regulació d'un marc legal

Imprimeix PDF

Premsa 21/12/2010

Fòrum.ad

El Fòrum de l'estratègia nacional del paisatge prioritza la regulació del marc legal per augmentar-ne la protecció

La darrera sessió de treball del Fòrum de l’estratègia nacional del paisatge que s'ha fet aquest dilluns ha servit per establir les prioritats en la matèria. De les 99 accions proposades pels participants al Fòrum, se n'han destacat deu, que majoritàriament ressalten la necessitat de fer un marc legal per augmentar la protecció del paisatge.

Les accions més destacades passen per l'aprovació de l’Estratègia nacional del paisatge per part del Govern i l'adhesió dels comuns a l’Estratègia nacional, a més de la participació en la implementació de les accions. També es vol promoure l’adhesió dels agents implicats dels sectors econòmics i de la societat civil a l’Estratègia nacional del paisatge.

D'altra banda, es creu necessari modificar la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme per introduir el paisatge en la planificació urbanística i la sectorial nacional; regular i limitar el creixement de les grans instal·lacions turístiques de lleure; i introduir la definició dels paisatges rurals en la normativa. Paral·lelament, també es prioritza l'aprovació de la Llei d’avaluació ambiental estratègica de plans i programes i d’impacte ambiental de projectes, així com una llei de protecció de la natura i paisatge que estableixi un sistema d’espais protegits i interconnectats (a nivell nacional i transfronterer) i que reguli els accessos respectuosos als espais naturals.

Els agents implicats en el Fòrum també han destacat la importància de sotmetre el Pla nacional sectorial d’infraestructures viàries a avaluació ambiental estratègica i adaptar-lo si convé en funció dels impactes que produeixi; formar els tècnics i professionals que intervenen en la gestió, la modificació, la restauració, la planificació del paisatge; i estudiar les possibilitats de canvi del model constructiu actual per afavorir la sostenibilitat energètica, i dels materials emprats.

A partir d’ara, el Departament de Medi Ambient, encarregat de l’estratègia nacional del paisatge d’Andorra, redactarà el document definitiu perquè sigui examinat pel Govern.


El Periòdic d'Andorra

El Fòrum del paisatge prioritza la regulació d'un marc legal

EL PERIÒDIC - ANDORRA LA VELLA

La darrera sessió de treball del Fòrum de l'estratègia nacional del paisatge que celebrar-se ahir va servir per establir les prioritats en la matèria. De les 99 accions proposades pels participants al Fòrum se n'han destacat deu, que majoritàriament ressalten la necessitat de regular el marc legal per augmentar la protecció del paisatge.

Les accions més destacades passen per l'aprovació de l'Estratègia nacional del paisatge per part del Govern així com l'adhesió dels comuns,. També es vol promoure l'adhesió dels agents implicats de sectors econòmics i de la societat civil.

D'altra banda, es creu necessari modificar la Llei general d'ordenament del territori i urbanisme per introduir el paisatge en la planificació urbanística i la sectorial nacional. Les conclusions també aposten per regular i limitar el creixement de les grans instal·lacions turístiques de lleure i introduir la definició dels paisatge rurals en la normativa.

Paral·lelament, també es prioritza l'aprovació de la Llei d'avaluació ambiental estratègica de plans i programes i d'impacte ambiental de projectes, així com una llei de protecció de la natura i paisatge que estableixi un sistema d'espais protegits i interconnectats (a nivell nacional i transfronterer) i que reguli els accessos respectuosos als espais naturals.

Un cop establertes les prioritats, el Departament de Medi Ambient redactarà el document definitiu perquè sigui examinat pel Govern.


Diari d'Andorra


DdA/Agències - Andorra la Vella - 20/12/2010

La darrera sessió de treball del Fòrum de l’estratègia nacional del paisatge que s'ha fet aquest dilluns ha servit per establir les prioritats en la matèria. Les deu accions destacades ressalten majoritàriament la necessitat de regular el marc legal per augmentar la protecció del paisatge.

S'ha proposat un total de 99 accions, però les accions més destacades passen per l'aprovació de l’Estratègia nacional del paisatge per part del Govern i l'adhesió dels comuns a l’Estratègia nacional, a més de la participació en la implementació de les accions. També es vol promoure l’adhesió dels agents implicats dels sectors econòmics i de la societat civil a l’Estratègia nacional del paisatge.

D'altra banda, es creu necessari modificar la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme per introduir el paisatge en la planificació urbanística i la sectorial nacional; regular i limitar el creixement de les grans instal·lacions turístiques de lleure; i introduir la definició dels paisatge rural en la normativa. Paral·lelament, també es prioritza l'aprovació de la Llei d’avaluació ambiental estratègica de plans i programes i d’impacte ambiental de projectes, així com una llei de protecció de la natura i paisatge que estableixi un sistema d’espais protegits i interconnectats (a nivell nacional i transfronterer) i que reguli els accessos respectuosos als espais naturals.

Els agents implicats en el Fòrum també han destacat la importància de sotmetre el Pla nacional sectorial d’infraestructures viàries a avaluació ambiental estratègica i adaptar-lo si convé en funció dels impactes que Produeixi; formar els tècnics i professionals que intervenen en la gestió, la modificació, la restauració, la planificació del paisatge; i estudiar les possibilitats de canvi del model constructiu actual per afavorir la sostenibilitat energètica, i dels materials emprats.

A partir d’ara, el Departament de Medi Ambient, encarregat de l’estratègia nacional del paisatge d’Andorra, redactarà el document definitiu perquè sigui examinat pel Govern.BonDia

Prioritzen deu accions per protegir el paisatge

Escrit per Redacció

Dilluns 20, Desembre de 2010 21:36

El Fòrum de l’Estratègia nacional del paisatge convocat ahir va prioritzar ahir una desena d’accions entre les 99 proposades pels participants. Majoritàriament ressalta la necessitat de regular el marc legal per augmentar la protecció del paisatge, tal com ja es va apuntar a l’última sessió.

Les accions més destacades passen per l’aprovació de l’Estratègia nacional del paisatge per part del Govern i l’adhesió de les corporacions a l’Estratègia nacional, a més de la participació en la implementació de les accions. Així mateix, es vol promoure l’adhesió dels agents implicats dels sectors econòmics i de la societat civil a l’estratègia.

D’altra banda, es considera necessari modificar la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme per introduir el paisatge en la planificació urbanística i la sectorial nacional; regular i limitar el creixement de les grans instal·lacions turístiques de lleure, i introduir la definició dels paisatges rurals en la normativa. Paral·lelament, també es prioritza l’aprovació de la Llei d’avaluació ambiental estratègica de plans i programes i d’impacte ambiental de projectes, així com una llei de protecció de la natura i paisatge que estableixi un sistema d’espais protegits i interconnectats a escala nacional i transfronterer i que reguli els accessos respectuosos als espais naturals.

Els agents implicats en el fòrum també van destacar la importància de sotmetre el Pla nacional sectorial d’infraestructures viàries a avaluació ambiental estratègica i adaptar-lo si convé en funció dels impactes que produeixi; formar els tècnics i professionals que intervenen en la gestió, la modificació, la restauració, la planificació del paisatge, i estudiar les possibilitats de canvi del model constructiu actual per afavorir la sostenibilitat energètica, i dels materials emprats.

[ TORNA ]

Espai web patrocinat per                ADN               Avís legal