L’informe dels banders estima que es pot haver infringit el Codi Penal

Imprimeix
Diari BonDia

Dt., 20/06/2017 - 00:15
L’informe dels banders estima que es pot haver infringit el Codi Penal
Escrit per:
Redacció / Agències
El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat va fer públiques ahir les primeres
conclusions sobre el fet que la setmana passada un os de Naturlàndia s’escapés i fos
abatut per un treballador del parc. S’han fet dos informes, el primer del quals, dels
banders, serà tramès a la policia ja que es considera que se’n poden derivar infraccions al
Codi Penal. D’altra banda, i arran de l’informe dels tècnics de Patrimoni Natural, s’ha obert
un expedient administratiu al parc, que pot acabar comportant sancions. De moment, es
fan un seguit de recomanacions que Naturlàndia haurà de complir abans de reobrir.
D’aquesta manera, tal com va detallar la ministra de Medi Ambient, Agricultura i
Sostenibilitat, Sílvia Calvó, l’informe de Patrimoni Natural ha analitzat les condicions
generals de seguretat i s’han constatat, de moment, un seguit de qüestions que caldrà
solucionar. Així, es determina que els animals van anar “descalçant els daus de formigó”
que aguantaven la tanca elèctrica perimetral i no consta que aquesta barrera funcionés
“en permanència”. També s’han constatat una “manca de manteniment que anul·lava
l’efecte persuasiu de la tanca” i també s’han fet notar “incompliments” pel que fa a les
“comprovacions dels tancats”.
Arran d’aquests fets, s’hauran de complir un seguit de mesures abans d’obrir el parc.

Així, s’haurà de procedir a formigonar tota la tanca perimetral i a disposar d’un seguit de
certificats: un que pugui validar el funcionament de la tanca elèctrica i un altre que digui
que la barrera pot suportar la sobrecàrrega que constava en el projecte quan es va
autoritzar la instal·lació, que era de 1.000 quilograms. També s’haurà de certificar que els
arbres es troben en bon estat per evitar que si hi pugen els ossos puguin trencar-se i això
pugui afectar la tanca, i també hauran de retirar les ovelles per evitar “tot allò que pugui
esverar els animals”. Fins que no es compleixin aquestes mesures, segons Calvó, caldrà
una “vigilància contínua” dels animals i les instal·lacions. D’aquesta manera, i tot i que
Naturlàndia preveia la reobertura aquest dijous, caldrà veure si aquestes mesures estan
implementades en aquesta data. Calvó va destacar que aquestes decisions han estat
notificades als cònsols. També va recordar que l’expedient continua ara el seu tràmit per
veure si deriva en una sanció.
Quant a l’informe dels banders, Calvó ha concretat que fa “una relació dels fets
ocorreguts” arran de la informació que han pogut recollir en les diferents visites que han
fet cada dia al parc i ara serà la policia la que haurà de determinar si hi ha una infracció
penal, ja que va destacar que no correspon al Govern determinar-ho.

[ TORNA ]