Desolació


Jo só l'esqueix d'un arbre, esponerós ahir,
que als segadors feia ombra a l'hora de la sesta;
mes branques una a una va rompre la tempesta,
i el llamp fins a la terra ma soca mig-partí.


Brots de migrades fulles coronen el bocí
obert i sens entranyes que de la soca resta;
cremar he vist ma llenya; com fumerol de fesa,
al cel he vist anar-se'n la millor part de mi.


I l'amargor de viure xucla ma rel esclava,
i sent brostar les fulles i sent pujar la saba,
i m'aida a esperar l'hora de caure un sol de conhort.


Cada ferida mostra la pèrdua d'una branca:
sens jo, res parlaria de la meitat que em manca;
jo visc sols per plànyer lo que de mi s'és mort.


Joan Alcover

 

Citació

Només quan s’hagi talat l’últim arbre,
només quan s’hagi enverinat l’últim riu,
només quan s’hagi pescat l’últim peix;
només llavors descobriràs
que els diners no són comestibles.

Autor: Profecia dels indis Cree.
 

L’auditoria de Naturlàndia assenyala la incertesa per mantenir l’activitat

Imprimeix PDF


Diari BonDia

M. S. C. Dj., 09/07/2015 - 23:55

L’auditoria dels comptes de Camprabassa corresponents al 2014 torna a alertar de la viabilitat de la societat i relaciona el seu futur amb l’aportació econòmica i financera del seu principal accionista, el Comú de Sant Julià de Lòria. Segons indica l’informe, a causa de les inversions efectuades des de la posada en funcionament del negoci, Naturlàndia ha incorregut en resultats d’explotació negatius i en pèrdues acumulades (l’any passat van ser de 2 milions d’euros). Això ha fet que en data 31 de desembre del 2014 el patrimoni net es veiés reduït fins als 8,2 milions d’euros, equivalent al 48,49% del seu capital social, fet que seria causa de dissolució de la societat, tal com preveu la Llei de societats anònimes. Davant d’aquest fet, l’auditoria assenyala “una incertesa significativa sobre la capacitat de Camprabassa per continuar la seva activitat de forma normal en un futur”.

Tot i així, l’informe exposa que hi ha diversos factors que “tendeixen a reduir o eliminar el dubte” sobre la capacitat de la societat per seguir operativa. Per aquest motiu, els administradors han avaluat la capacitat de l’empresa per mantenir-se en funcionament, “almenys els dotze mesos següents des de la data del balanç”, que passa principalment per una operació d’ampliació de capital per un import de 5,1 milions d’euros per compensar els crèdits que té amb el Comú i la condonació del cànon, ja aprovats per la corporació.

L’auditoria també indica que la viabilitat de la societat dependrà del compliment del pla de negoci elaborat per la direcció de Naturlàndia. Aquest, que fa una previsió fins al 2038, preveu pèrdues en els resultats dels diferents exercicis,

Llegiu-ne més...

Una nova auditoria dubta de la viabilitat de Naturlandia

Imprimeix PDF


Per molt que canviïn d'auditors, la realitat s'entossudeix a fer-se evident i malauradament es continua complint el que vam anunciar.

Premsa 26/09/2014

Diari d'Andorra

Els nous auditors insisteixen sobre la “incertesa” de Camprabassa per poder mantenir “l’activitat d’una forma normal en el futur”

Toni Solanelles - Sant Julià de Lòria - 26/09/2014

Naturlandia pateix “una incertesa significativa sobre la seva capacitat per continuar l’activitat d’una forma normal en un futur”. Així ho reflecteix l’informe d’auditoria respecte del darrer exercici tancat, el 2013. L’informe, que ja inclou alguns elements referits a aquest 2014 –com la reestructuració previsible del deute per passar-lo a més llarg termini–, fa èmfasi en les dificultats de la societat ateses les circumstàncies econòmiques i financeres.

I vist que es preveu que fins al 2038 hi hagi “pèrdues en els resultats anuals dels diversos exercicis”, els auditors consideren que la viabilitat del projecte gairebé sols és possible amb la injecció econòmica continuada per part del comú de Sant Julià, que fins ara no només ha anat fent aportacions en forma de préstecs, sinó que, a més, ha renunciat al cànon que li pertoca en virtut de la concessió feta a la societat Camprabassa dels terrenys comunals.

L’informe, elaborat per RSM Gassó, l’auditora que va rellevar aquella a la qual el comú va rescindir el contracte després d’unes observacions contundents que haurien desagradat els mandataris polítics, s’ha de sotmetre a la consideració del plenari comunal la setmana que ve. El treball, al qual ha tingut accés el Diari, ha contribuït a incrementar la fractura cada vegada més evident com a mínim en referència amb la gestió i rendiment de l’ecoparc que hi ha a la majoria demòcrata liberal, segons va poder constatar aquest rotatiu. L’informe fa èmfasi, entre altres aspectes, en les quantioses inversions realitzades i que configuren un immobilitzat tangible de 16.450.605 euros. I, també, en els reiterats resultats negatius. Alhora, es recomana una rebaixa, essencialment, del valor que se li va donar a la concessió atorgada pel comú a Camprabassa per cinquanta anys i que ascendeix a 11.315.115 euros.

Explotació negativa

Llegiu-ne més...

La Rabassa - ampliació zona urbanitzable i reestructuració del deute de Naturlandia

Imprimeix PDF

El dimecres 9 de juliol 2014 en sessió ordinària, el Comú de Sant Julià de Lòria va adoptar dues decisions relacionades amb Naturlandia que afectaran el territori i les finances de la parròquia durant molts anys a venir.

 

Aprofitant la revisió del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP), l’equip de govern al comú fa una reserva de sòl dins els terrenys en concessió a Camp Rabassa SA. La reserva és destinada a equipaments i equival al cent per cent (100 %) de la superfície dels equipaments actuals: camp base 14 Ha i Pla de Conangle 16 Ha. En el plànol adjunt es pot veure que parts d’aquesta reserva estan disperses i sense connexió als nuclis dels equipaments actuals. Es va afirmar que la reserva es fa per si de cas: ja es veurà el cas quan el Comú presenti un o més Plans especials per definir-hi els usos. De moment s’anuncia un futur canvi d’ús del terreny, es perd una altra vegada espai d’ús públic i lliure, es garanteix la degradació del medi i es descarta el parc de visió anunciat en la presentació de Naturlandia.


 Mapa ampliació 2014

 

La segona decisió crida l’atenció pel sols fet de trobar-la en l’ordre del dia: essent Camp Rabassa SA una societat per accions, com és que el Comú en ple ha de debatre sobre el deute de la societat? El Comú disposa de més del 80 per cent dels títols i això li dona ampli marge per acordar les decisions que calgui en el consell d’administració de la societat. Però amb l’acord del 9 de juliol el Comú de Sant Julià de Lòria es constitueix en avalador solidari dels 5.755.045 euros que Camp Rabassa deu a dos bancs prestadors.

 

La Reestructuració del deute tal i com està acordada posa en evidència el fracàs de la sostenibilitat econòmica de Naturlandia. Vist el compte de resultats dels darrers anys, sempre deficitari, i davant la impossibilitat de tornar els deutes que vencien el 2017, s'ha decidit renegociar els venciments fins el 2029. Ara es tardarà 15 anys a retornar-lo, dotze anys més que amb l'anterior venciment, amb l'agreujant que els primers 3 anys solament es pagaran els interessos. No es rebaixarà l'import del deute, transferint-lo íntegrament al proper Comú. Amb aquesta reestructuració, els interessos que s'hauran pagat el 2029 podrien ser prop de quatre vegades superiors als inicialment pactats. Per acabar-ho d'arrodonir el Comú avala la totalitat del deute, inclòs el que haurien d'assumir la resta d'accionistes.

 

En resum: amb Naturlandia tenim un problema i per fer-hi front el Comú en crea un altre de més gros amb aquesta modificació del pla d’urbanisme i l’aval al deute de Camp Rabassa SA. És evident que el comú necessita diners per eixugar la despesa i el deute que suposa Naturlandia i aquesta operació financera suposa una fuita endavant que gravarà la parròquia per molts i molts anys i que un dia els lauredians podríem lamentar.

 

Amics de la Rabassa

 

[ TORNA ]Camprabassa tanca el 2013 amb un dèficit de 2,2 milions d'euros

Imprimeix PDF

Premsa 27/06/2014

 

Comentari dels Amics de La Rabassa a la notícia publicada a la web del Comú de sant Julià de Lòria amb el títol “Celebrada la Junta General Ordinària de Camprabassa, S.A.” i que podeu llegir a continuació d'aquest text.

Com es pot veure, la realitat supera les nostres prediccions més negatives. No tan sols no s'ha doblat el preu de les accions, com va pronosticar l'anterior cònsol menor, (ens agradaria saber el valor real actual) ni s'han repartit dividends als accionistes. Els resultats empitjoren d'any en any malgrat van dir que quan el parc d'animals estès en funcionament la cosa s'arreglaria.

Facturació 2012: 1.447.218,64€
Facturació 2013: 1.803.000,00€

Resultat de l'exercici 2012: -1.925.021,34€ (pèrdues) (publicat pel Tribunal de Comptes)
Resultat de l'exercici 2013: -2.237.230,00€ (pèrdues)

Visitants 2012: 63.000
Visitants 2013: 111.000

La facturació ha augmentat un 24,55%

El nombre de visitants ha augmentat un 76,16% i no 57% com diu la notícia, si les xifres publicades són correctes.

Les pèrdues han augmentat en un 16,22%. Lògicament la notícia no ho diu doncs només parla dels bons percentatges i no dels dolents.

 Sorprèn que havent augmentat tant les visites, la facturació ho hagi tingut un augment similar. Només és pot explicar en el fet que moltes visites han estat “subvencionades” a preus molt baixos o gratuites (grups escolars i altres, jubilats, promocions etc.) amb el sol propòsit “d'inflar” el nombre de visitants.

 Encara sorprèn més que malgrat l'augment de la facturació, les pèrdues enlloc de reduir-se hagin augmentat un 16,22%. I aquí l'única explicació és que les despeses s'estan disparant de manera alarmant i tot fa pensar conduiran la societat a la ruïna, arrossegant amb ella el Comú i de retruc els pobres lauredians que n'hauran de pagar els plats trencats.

 

Llegiu-ne més...

L’auditoria dubta de la viabilitat a curt termini de Naturlàndia

Imprimeix PDF

Premsa 15/08/2012

Periòdic d'Andorra

L'auditoria admet «incerteses» en la «continuïtat» de Naturlàndia

Publicat el Dijous, 15 Agost 2013

Exposa que la viabilitat passa perquè el Comú realitzi, «si s'escau, aportacions dineràries directes»

 CLARA GARNICA - SANT JULIÀ DE LÒRIA

La sessió de Consell de Comú celebrada ahir a Sant Julià de Lòria va servir per fer pública la totalitat de l'auditoria sobre els comptes de la societat Camprabassa en data 31 de desembre del 2012. L'informe posa de manifest les pèrdues que va tenir la societat l'any passat, que pugen gairebé als dos milions, i que superen amb escreix les que van tancar el 2011–34.600 euros. Davant d'aquesta situació, i després d'analitzar tant el deute com els passius i la gestió en general, reconeixen que hi ha «incerteses relatives a la continuïtat d'explotació de la societat».

Tal i com ja va informar aquest rotatiu al mes de juny, la davallada dels ingressos respecte a l'any anterior ha estat del 27,35%. Amb tot, el nivell de deute a curt termini és de 8,1 milions d'euros, «comptant les pòlisses de crèdit, préstecs, deutes amb proveïdors i altres».

Llegiu-ne més...

Espai web patrocinat per                ADN               Avís legal