La nostra proposta alternativa

Imprimeix


Aquesta Proposta alternativa per a La Rabassa és la que hem presentat des de l’any 2007, actualitzada per l’evolució dels fets consumats ocorreguts en aquests anys. És el document que vam entregar als Hbles. Srs. Cònsols en la reunió del 26 de març 2012.

És una proposta entre tantes altres que es podrien formular per garantir la preservació del paisatge i un ús respectuós del territori.

Clicar damunt la imatge per veure el document sencer (.pdf)


   [ TORNA ]